Student Profile

UG AND PG ABSTRACT

S.No Year SC ST BC OC Total
    M F T M F T M F T M F T M F T
1 UG I YEAR 237 139 376 75 63 138 439 326 765 199 140 339 950 668 1618
2 UG II YEAR 148 120 268 65 40 105 317 272 589 143 110 253 673 542 1215
3 UG III YEAR 110 86 196 25 44 69 181 154 335 131 90 221 447 374 821
  UG TOTAL 495 345 840 165 147 312 937 752 1689 473 340 813 2070 1584 3654
4 PG I YEAR 20 33 53 5 9 14 33 61 94 17 44 61 75 147 222
5 PG II YEAR 25 39 64 3 13 16 27 51 78 22 36 58 77 139 216
  PG TOTAL 45 72 117 8 22 30 60 112 172 39 80 119 152 286 438
  GRAND TOTAL 540 417 957 173 169 342 997 864 1861 512 420 932 2222 1870 4092

UG First Year Students Profile

UG Second Year Students Profile

UG Third Year Students Profile

PG First Year Students Profile

PG Second Year Students Profile